Ar-Raheeq Al-Makhtum

Alhamdulillah, setelah berapa lama mencari akhirnya dapat juga memiliki sebuah buku yang mengisarkan sirah Rasulallah S.A.W. Sungguhpun berlainan penerbit, InsyaAllah isi kandungannya sama, yang berbeza mugkin dari segi kualiti penjilidan sahaja.

Buku karangan Saifurrahman Al-Mubarakfuri dan diterjemah oleh Mohd Darus Senawi Ali ini ditulis dalam bentuk krologi kejadian menjadikan ianya lebih menarik dan mudah untuk dibaca serta dihayati isi kandungannya. Dibahagikan kepada 57 tajuk besar dan diikuti dengan beberapa tajuk kecil selepasnya dengan 715 bilangan muka surat secara keseluruhan.

Buku ini pada asalnya dikarang di dalam bahasa Arab dan Urdu mendapat tempat pertama dalam pertandingan Seerah Rabitah Alam Islam pada 1979 mengalahkan 170 karangan lain. Tajuknya dinamakan Ar-Raheeq Al-Makhtum berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Mutaffifin (83:25), Yusqawna mirraheeq-(in)-makhtum-(in) yang membawa maksud 'mereka diberi minum dari minuman yang termeterai bekasnya'.